Slovensko English

 

 ORGANIZACIJSKI ODBOR 

 


Doc. dr. Jurij Gorjanc, spec spl. in abd. kirurgije, predsednik 

 


Prof. dr. Slavko Rakovec, dr. med., spec. spl. kirurgije, ustanovni in častni predsednik

 

 

 


Asist. Tomaž Jakomin, dr. med., spec. spl. kirurgije, Tajnik Herniološkega združenja Slovenije
 

 


 

 

 KRATKA ZGODOVINA HERNIOLOŠKE SEKCIJE SLOVENIJE (2004-2010), prof.Slavko Rakovec


 

Leta 2004 je prof.Slavko Rakovec iz Kirurške klinike v Ljubljani pozval kirurške oddelke vseh slovenskih bolnišnic, da pošljejo svoje predstavnike na ustanovni sestanek Herniološke sekcije Združenja kirurgov Slovenije. Prof.Rakovec je bil takrat kirurg z največ izkušnjami pri sodobni oskrbi dimeljskih kil in tudi z največ nastopi na domačih in tujih strokovnih srečanjih. Leta 1994 se je v Los Angelesu seznanil z nenapetostnim postopkom po Lichtensteinu in ga je še istega leta kot prvi v Sloveniji uvedel v prakso na svoji ustanovi. Leta 1995 se je v Vidmu (Udine) seznanil še z nenapetostno brezšivno metodo in je tudi to uvedel v prakso. Še istega leta je poročal na 2. Kongresu endoskopske kirurgije Slovenije v Ljubljani in (s C.Trillerjem) na 1. Mednarodnem simpoziju kirurgov Hrvaške in Slovenije v Čakovcu o izkušnjah z obema postopkoma. Leta 1996 je z obilnejšo kazuistiko nastopil na 3. Kongresu endoskopske kirurgije Slovenije. Leta 1997 je mesh-plug postopek, glede na svoje kar obilne izkušnje, modificiral in je to opisal na 32.podiplomskem tečaju kirurgije za zdravnike splošne medicine, prednosti nenapetostnih hernioplastik pa je (z L.Pleskovičem) prikazal na 4. Kongresu endoskopske kirurgije Slovenije v Portorožu. Leta 1998 in 1999 je s predavanji in demonstracijami sodeloval na kirurških delavnicah in simpozijih o kilah, ki jih je priredila Kirurška klinika v Ljubljani. Leta 1998 je na 2. kongresu Združenja kirurgov Slovenije v Mariboru predaval o sodobnih hernioplastikah pri starostnikih. Istega leta je s svojo modifikacijo nenapetostne brezšivne hernioplastike nastopil na 16. svetovnem kongresu CICD (Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae) v Madridu in na 31.svetovnem kongresu ICS (International College of Surgeons) v Buenos Airesu. Leta 1999 je o svojih izkušnjah poročal na 21. kongresu EHS (European Hernia Society) v Madridu. Leta 2000 je o svoji modifikaciji poročal na 32.svetovnem kongresu ICS v Singapuru in na 17. svetovnem kongresu digestivne kirurgije (ISDS) v Hamburgu. Leta 2001 je (s P.Košorokom in B.Mlakarjem) nastopil z veliko serijo ambulantno izvršenih hernioplastik na 4.mednarodnem kongresu ambulantne kirurgije. Leta 2002 je (z B.Mlakarjem) objavil v Zdravniškem vestniku članek z opisom svoje metode in o izkušnjah z njo. Istega leta je imel (s sodelavci) na 3. kongresu združenja kirurgov Slovenije 3 predavanja o oskrbi dimeljskih kil po različnih postopkih. Istega leta je s herniološko tematiko nastopil na 18. Svetovnem kongresu ISDS v Hong Kongu, leta 2004 pa na 34.svetovnem kongresu ICS v Quitu (Ecuador).

V obdobju zadnjih let 20. in prvih 21. stoletja so tudi mnogi slovenski kirurgi začeli operirati kile po različnih nenapetostnih postopkih. Ta tematika je zato postala vse bolj zanimiva in pojavila se je potreba po ustanovitvi foruma, v okviru katerega bi se lahko izvajala izmenjava izkušenj, mnenj in stališč. Pobuda za ustanovitev herniološke sekcije je bila zato dobro sprejeta in na ustanovni sestanek spomladi leta 2004 v Bolnišnici dr.Petra Držaja v Ljubljani so prišli predstavniki večine slovenskih kirurških oddelkov. Po obsežni in konstruktivni razpravi so se udeleženci strinjali z ustanovitvijo Herniološke sekcije Združenja kirurgov Slovenije. Izvoljen je bil upravni odbor in njegov predsednik (prof.Rakovec). T.Pevec iz bolnišnice na Ptuju je prevzel organizacijo prvega simpozija. V jeseni istega leta je bil torej na Ptuju herniološki sestanek z naslovom Strokovni simpozij ob 130-letnici Splošne bolnišnice dr.Jožeta Potrča. Sestanek je bil zelo uspešen, z veliko vsebinskimi razpravami. Organizatorji so izdali tudi zbornik prispevkov. O simpoziju je poročal predsednik sekcije v Zdravniškem vestniku.
Dejavnost na domačem in na mednarodnem področju se je živahno nadaljevala. Leta 2005 sta Rakovec in Triller nastopila na 1.kongresu herniologov Srbije in Črne gore v Niški banji, sam predsednik pa na 27.kongresu EHS v Torinu. Leta 2006 je bil v Novi Gorici 4. Kongres združenja kirurgov Slovenije in v okviru tega je bilo eno zasedanje podeljeno Herniološki sekciji. Prispevki in razprave so doprinesli k oblikovanju smiselnih poti v herniologiji. Predsednik je l.2007 (tudi kot predstavnik ZKS pri Mediteranskem herniološkem združenju) nastopil na 29. Mednarodnem kongresu EHS v Atenah in na 7.kongresu Hrvaškega združenja za digestivno kirurgijo v Opatiji.
Zaradi lažjega organiziranja lastnih strokovnih sestankov in predvsem zaradi mednarodnih povezav, se je predsednik leta 2007 dogovoril s predstavniki Združenja kirurgov Slovenije za sporazumno osamosvojitev sekcije. Ohranjeni pa so bili tesni stiki in tudi dogovor o zagotovitvi enega zasedanja za herniološko sekcijo na vsakem kongresu ZKS. Herniološka sekcija je torej postala samostojna v okviru Slovenskega zdravniškega društva (SZD), vendar je le za stike s tujino lahko uporabljala naziv Slovenian Hernia Society.

Leta 2007 in 2008 se je predsednik kot vabljeni predavatelj in demonstrator operacij udeležil treh mednarodnih delavnic o kilah v priredbi European Training Centre v Ljubljani

Leta 2008 je predsednik nastopil na 30.kongresu EHS v Sevilli z razpravo o smiselni izbiri hernioplastičnega postopka. Istega leta so kolegi iz Slovenj Gradca (Jurij Gorjanc) pripravili 3. slovenski simpozij in delavnico o kilah z mednarodno udeležbo, ki je pomenil pomemben prispevek k napredku herniologije pri nas. Povabljen je bil prof. dr. Michael Alexander, ki je predstavil Shouldiceovo hernioplastiko iz prve roke. Izdan je bil Zbornik simpozija in predsednik je (z Jurijem Gorjancem) objavil poročilo o simpoziju v Zdravniškem vestniku. Leta 2009 je predsednik nastopil na skupnem sestanku Ameriškega (AHS) in Evropskega(EHS) herniološkega združenja v Berlinu s poročilom o izkušnjah z več kot 2000 hernioplastikah po svoji modifikaciji nenapetostnega postopka. Istega leta je kot vabljeni predavatelj in demonstrator predstavil svojo modifikacijo v Plevnu (Bolgarija).

Leta 2010 je bil v Kranjski gori 5. Kongres združenja kirurgov Slovenije z mednarodnim sodelovanjem. Tudi na tem kongresu je bilo eno zasedanje prepuščeno Herniološki sekciji. Predsednik je imel uvodni nagovor, v katerem je opisal dosedanje uspešno (in tudi deloma neuspešno) delovanje Herniološke sekcije Slovenije. Imel je še predavanje o rezultatih pri več kot 2000 operacijah po svojem postopku. Ob koncu strokovnega programa je bil še organizacijski sestanek, na katerem se je predsednik zaradi upokojitve umaknil s svoje funkcije. Za svojega naslednika je predlagal Jurija Gorjanca in predlog je bil soglasno in z aklamacijo sprejet.

Leta 2012 je bil v Ljubljani 5. Slovenski simpozij in delavnica o kilah z mednarodno udeležbo. Častni predsednik je na njem sodeloval s komentiranjem pri demonstracijah operacij in s predavanjem o razvoju herniologije v Sloveniji.


 

 

 ČLANI


 Milan Jakomin, dr. med., specialist splošne kirurgije, SB Izola
e-pošta:


Felice Žiža, dr. med. specialist splošne kirurgije, SB Izola
e-pošta:


Vasja Kruh, dr. med. specialist splošne kirurgije, SB Izola, SB Šempeter pri Gorici
e-pošta:

Asist. Igor Klavora, dr. med. specialist splošne kirurgije, SB Izola
e-pošta:


Mag. Mark Mušič, dr. med., specialist splošne kirurgije, UKC Ljubljana
e-pošta:


Matej Jezernik, dr. med., specializ. splošne kirurgije, SB Slovenj Gradec
e-pošta: [email protected]


Brane Breznikar, dr. med., specialist splošne kirurgije, SB Celje
e-pošta:


Prim. mag. Miran REMS, dr. med., specialist splošne kirurgije, SB Jesenice
e-pošta:


Sandra TUŠAR, dr. med., specialist splošne kirurgije , SB Jesenice
e-pošta:


Matej DOLENC, dr. med., specialist splošne kirurgije , SB Jesenice
e-pošta:


Marko JEMEC, dr. med., SB Jesenice
e-pošta:


Doc. dr. Pavel Košorok, dr. med., specialist splošne kirurgije, Iatros d.o.o.
e-pošta:


Doc. dr. Franc Jelenc, dr. med., specialist splošne kirurgije, UKC Ljubljana
e-pošta:


Doc. dr. Boštjan Mlakar, dr. med., specialist splošne kirurgije
e-pošta:


Asist. dr. Pero Zanchi, dr. med., specialist splošne kirurgije, SB Brežice
e-pošta:


Rajko Golobinek dr.med. spec. kirurg, SB Slovenj Gradec
e-pošta: [email protected]


Jasna Humar, dr.med., specialist kirurg, SB Slovenj Gradec
e-pošta: [email protected]


asist.prim.mag. Mihael Zajec, dr. med.,dr.dent. spec.kirurg, SB Slovenj Gradec
e-pošta: [email protected]


Florjančič Alenka dr.med. spec. kirurg, SB Slovenj Gradec
e-pošta: [email protected]


Serušnik Stanislav dr.med. spec. kirurg, SB Slovenj Gradec
e-pošta: [email protected]


Franc Kozar, dr.med., specialist kirurg, SB Slovenj Gradec
e-pošta: [email protected]


Đukić Đorđe, dr.med. spec. kirurg, SB Slovenj Gradec
e-pošta: [email protected]


Topler Vladimir dr.med. spec. kirurg, SB Slovenj Gradec
e-pošta: [email protected]

Sponzorji

 Zlati sponzor

   

  
 
 


 
 
 


  

 

 

  

 

Copyright 2010 ©Herniološko združenje Slovenije                                         Koristne povezave |  Kontakt  |  Pravna pojasnilaO avtorjihIzdelava spletnih strani Revolver